D-Day Normandia

Kalendarium Jan Jaworski
PSZnZach.


6 VI 1944             D-Day Normandia (Desant wojsk alianckich w Normandii)

                             1 Dywizja Pancerna (1DP) przydzielona do 1 Armii Kanadyjskiej w 2 Korpusie [gen. Guy Simonds]

VI/VII 1944          1DP przesunięta z Szkocji do Aldershot – w oczekiwaniu na przewoź do Francji, Normandii

1 Dywizja Pancerna w Anglii przed D-Day, załadunek [archiwum: Srdan Osowska-Janjusic]

VI VII 1944          Przygotowania do desantu 1 Dywizji Pancernej w Normandii

31 VII 1944         Przybycie do Francji z oddziałem 1DP (Normandia L.34/T)

Foto: Przyjazd Polskiej 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka do Normandii Rozładunek sprzętu odbył się w prowizorycznym porcie na plaży Juno w Courseulles-sur-Mer 31 lipca 1944 r. [archiwum: Srdan Osowska-Janjusic]

 8 VIII 1944         Działania wojenne 1DP we Francji, Rozpoczęcie operacji „Totalize”

                             Szlak bojowy: przez Francję

6  IX   1944          Działania wojenne 1DP w Belgii

                             Szlak bojowy: przez Belgię

28 IX 1944           1DP przeniesiona z II Korpusu Kanadyjskiego do I Korpusu Brytyjskiego

      X  1944          Działania wojenne 1DP w Holandii

                             Szlak bojowy: przez Holandię

30 IX 1944          Przekazany ewidencyjnie do Komisji Uzupełnień Nr.1 Zeszyt Ewidencyjny K.U. Nr.1

Foto: Karta Ewidencyjna z K.U. Nr.1 w Wielkiej Brytanii [archiwum autora]

13 X 1944            7 dni aresztu lekkiego – za późny powrót z jazdy próbnej (L.dz. 4/44)

                             [Kompania Warsztatowa Brygady Strzelców, F. Perepeczko]

6 XI 1944             Zgłosił się do Szwadronu Dowodzenia Łączności 1DP [dca. – Wacław Woronowicz]  (Rozkaz: 249/44 K.U.Nr.1 24520/44)

Foto: Wpis i pieczęć w Karcie Ewidencyjnej kpr. Jana Jaworskiego o zgłoszeniu się w Dowództwie Oddziałów Łączności 1DP [archiwum autora]

26 II 1945           Pierwsza wzmianka o pracy przyczołowym oddziale naprawczym LAD [dca. – Henryk Kochański]

1 III 1945             Awans na Plutonowy (Rozkaz 1DP 13/45 K.U.Nr.1 9440/45)

Foto: Jan Jaworski w barwach oddziałów łączności po awansie na plutonowego w Holandii marzec 1945 r.
[archiwum autora]

22 III 1945          Uzyskał specjalność wojsk. Mechanik Samochodowy II Kl. (Rozkaz D-cy Łączności 11/45)

8 IV 1945            Działania wojenne 1DP w Niemczech

                            Szlak bojowy: przez Niemcy

8 V 1945             Oficjalny koniec działań wojennych 1DP w Wilhelmshaven. Kapitulacja bazy i dowództwo floty „Ostfrisland”

1 VIII 1945          Wizyta w Szkocji  (Helen Young Weir, 25 Moffat Mills Airdrie)
                             

Kalendarium: Niemcy

© pod100.pl