Bijcie twardo, ale po rycersku !


Urodziny Bacy !

Generał Broni – Stanisław Władysław Maczek

31.3.1892 (Szczerzec, II RP) – 11.12.1994 (Edynburg, Szkocja)
Dziś przypada rocznica urodzin generała Stanisława Maczka.

Gdyby żył miałby 1️⃣3️⃣0️⃣ lat!
Oto etos rycerski legendarnego dowódcy z II Wojny Światowej.

31 marca 1892 roku w Szczercu pod Lwowem urodził się Stanisław Maczek, generał broni Wojska Polskiego, dowódca 1. Dywizji Pancernej. Ojciec polskiej broni pancernej, wyzwoliciel wielu narodów, bohaterski żołnierz, ponadto wspaniały ojciec i przyjaciel wielu żołnierzy. 
Legendarny dowódca 10 Brygady Kawalerii Pancernej, zawsze oddany służbie dla swojej Ojczyzny, do której nigdy już nie wrócił po II Wojnie Światowej 

Motto Gen. S. Maczka. © pod100.pl

🌷 Dziś jest w Naszych sercach. Pamiętamy i wspominamy, wielkiego człowieka, który darzył szacunkiem wszystkich ludzi, bez podziałów, czy to wróg czy przyjaciel.

Nie zapomnijmy o tym, ze generał był tez skromnym człowiekiem, kochającym ponad wszystko swoją żonę, rodzinę i ojczyznę. Nie gardził losem, mimo najwyższych generalskich odznaczeń, po wojnie akceptował los z pokorą, pełniąc zupełnie inne obowiązki. Pozbawiony obywatelstwa polskiego żył dumnie, reprezentując Polskę na emigracji oraz z poczuciem, że dowodzona przez niego Dywizja Pancerna przyczyniła się do końcowego aktu zwycięstwa i wolności w Europie zachodniej!
Był szanowanym Dowódcą, potrafił surowo karać, doceniać czyny bohaterskie, ale ponad wszystko szanować żołnierzy, zarówno swoich jak i wroga! Mawiał: „bijcie się twardo, ale po rycersku”. Spoczął ze swoimi rycerzami wolności na Wojskowym Honorowym Cmentarzu Wojskowym w Bredzie.

Dziś, oddajmy cześć i chwałę wielkiemu człowiekowi! 

[photo credits: family of general S.Maczek in Scotland]

🌷 Na zdjęciu generał S. Maczek oraz wydana na jego cześć, w 1992 roku, tj. 100 urodziny generała, książka “Polska w Kolorach”. Na zdjęciu również, osobisty, sygnowany portfel (Falaise, Canada) generała, z którego korzystał w Szkocji.

Cześć i chwała bohaterom!

© pod100.pl