ZSRR


Kalendarium Jan Jaworski
ZSRR


17 IX 1939            Aresztowany przez NKWD w trakcie pełnienia służby maszynisty na parowozie w pociągu wojskowym w mieście                                       Baranowicze (ob. Białoruś)

IX 1939                Przewieziony do więzienia NKWD w Stołpcach, następnie do Mińska – pod zarzutem szpiegostwa w ZSRR

 X 1939                Wyrok sadu wojskowego w Mińsku  – kara śmierci*

                             Apelacja w sprawie wyroku (więzienie w Moskwie, zmiana wyroku: kara dożywotniego łagru*)

1939/1940           Wywózka do łagru Nr.2 wydział. 23-4 Kamczatka (Rejon Władywostok*)

12 VIII 1941          Amnestia Polaków na ziemiach ZSRR

23 XII 1941           Zwolniony z łagru Nr.2 na Kamczatce

Foto: Dokument zwalniający w łagru w Buchta-Nachodka w ZSRR,
Wydział 23-4 Rejon Władywostok [archiwum Igor Siotor]

23 XII 1941          Zaświadczenie wolnego zamieszkania na terenie ZSRR

XII 1941 – I          Podroż koleją Transsyberyjska do punktu zamieszkania Dżambuł (ob.Taraz, Uzbekistan)
1942

Foto: Czerwoną linią zaznaczona trasa kolei Transsyberyjskiej, którą z Władywostoku do rejonu Uzbeckiej Republiki Omsk, a później do Dżambuł (ob. Taraz) podróżował Jan Jaworski po zwolnieniu z łagru w 1942 r.

I 1942            Przybycie do OOA – Ośrodek Organizacyjny Armii, później punktu zbornego Armii Polskiej w Guzar (ob.Uzbekistan)

                       Trasa: Dżambuł – Taszkient – Guzar

25 I 1942        Zmobilizowany do Armii Polskiej przydzielony do 7 Dywizji Piechoty, która z końcem stycznia została rozformowana i                                  przeniesiona do Ośrodka Zapasowego w Guzar

 III 1942           11 Dywizji Piechoty, sformowana na podstawie przemianowania Ośrodka Organizacyjnego Armii w Guzar

 III 1942           Przydzielony do 11 Dywizji Piechoty,  4 Batalion rozpoznawczy, 2 szwadron liniowy w mieście Guzar (ob. Uzbekistan)

30 III-28 IV     Z Armia gen. W. Andersa podroż przez Uzbekistan (ZSRR): Guzar-Krasnowodzk-Bandar Pahlawi do Persji (ob.Iran)
1942

Foto: Transport z ZSRR – OOA w Guzar do Ośrodka Zapasowego W.P. na Sr.Wschodzie
[źródło: Szlak Nadziei – Norman Davies SZLAK NADZIEI, ARMIA ANDERSA. Rosikon Press 2015]

Kalendarium: PSZnW / UK / Normandia / Niemcy

© pod100.pl