O mnie


Jeżeli dotarłaś/dotarłeś tutaj, zapewne chcesz dowiedzieć się kim jestem i dlaczego powstała strona z informacjami i fotografiami, które tutaj prezentuję? 

Nazywam się Tobiasz Siotor, jestem prawnukiem głównego bohatera pod setką #Pod100, mojego pradziadka, Jana Jaworskiego.
Mój bohater na drzewie genealogicznym rodziny Jaworskich jest dziadkiem mojego ojca, a więc ja jestem III pokoleniem, licząc od mojej babci Alicji Siotor z domu Jaworska, córki Jana Jaworskiego. 


Foto: Autor w US Jeep Willys w trakcie Market-Garden Tour Holandia 2019


Pisząc ten blog, zbliżam się powoli do końcówki 4 dekady mojego życia. Życia analogicznego do rozdziału z życia mojego pradziadka z okresu jego podróży po świecie oraz jego pobytu w Europie Zachodniej z Polską 1 Dywizją Pancerną. Od 10 lat mieszkam w Holandii, gdzie obecnie znajduje się moje centrum dowodzenia, praca i rodzina, to samo miejsce w którym mój bohater przebywał 75 lat temu!


Dla kogo jest ten blog, dlaczego pod setką?
Co właściwie motywowało mnie do podjęcia tematu odczytania zagadki historycznej z okresu II Wojny Światowej oraz udziału w niej mojego przodka? 

Foto: Jan Jaworski (1) od prawej z kolegami z kompanii warsztatowej i tajemniczą rodziną, Szkocja 1942-1944 [archiwum autora]

Ciężko w jednym zdaniu odpowiedzieć na motywy mojej pracy nad tym tematem, który pojawił się w moim życiu po raz pierwszy przeszło 5 lat wstecz. Myślę, że z dzisiejszej perspektywy odpowiedz na to pytanie będzie zbyt subiektywna, ale pamiętam, że jako pierwszy w rodzinie zainteresowałem się depozytem fotograficznym mojego pradziadka, który do dziś przechowuje jego córka. Od tego zaczęła się moja podróż do przeszłości XX wieku oraz udziału w II Wojnie Światowej mojego pradziadka. Chęć poznania zawartości zapomnianego pudełka z depozytem, odkrycia tajemnicy oraz miejsc, gdzie przebywał na emigracji mój pradziadek, była głównym motorem w pracy na początku mojego śledztwa!

Podróż swoją rozpocząłem we Wrocławiu, ostatnim miejscu, gdzie po długiej tułaczce życiowej osiadł mój pradziadek. Przeglądając pozostawione przedmioty z epoki i pamiątki w albumach rodzinnych po moim pradziadku miałem setki pytań, do których nie znałem żadnych odpowiedzi. Kolejny etap to wywiady historii mówionej i opowiadanej przez członków rodziny, którzy pamiętali i znali mojego pradziadka Jana Jaworskiego (1905 – 1980) 

Foto: Tak rodzina wspomina wygląd Jana Jaworskiego po II Wojnie Światowej i jego powrót do Polski w lipcu 1947 r. z zachodnich Niemiec [archiwum autora]

Ponieważ tematyka II Wojny Światowej nie była mi nigdy obca, rozpocząłem podróż szlakiem mojego pradziadka, od 1939 roku oraz jego aresztowania w II RP przez NKWD, aż do momentu powrotu do Polski Ludowej w 1947 r. Była to podróż inna niż ta, o której myślisz. To podróż przez archiwa i dokumenty, którymi się bardzo interesowałem. Postawiłem sobie za zadanie, aby odkryć ślad po pradziadku, ślady na mapie jego podróży przez ZSRR, Bliski Wschód, USA aż do Wielkiej Brytanii, gdzie przebywał przez niespełna 3 lata, a następnie jego pancernym tropem z Wojskiem Polskim na Zachodzie Europy, którą wyzwalał w wojnie z III Rzeszą. Pragnąłem dowiedzieć się coś więcej poza krótkimi anegdotami historycznymi opowiadanym o Nim, przy różnych uroczystościach rodzinnych. Takich rozmów w rodzinie było niewiele, ze względu jak to stwierdził mój ojciec, ”dziadek nigdy nie chciał się dzielić informacjami o swoim udziale w Polskich Siłach Zbrojnych Na Zachodzie”, gdyż było to obarczone ryzykiem zagrożenia życia dla reszty członków rodziny w erze komunizmu.

Tak więc, moją misją było, to milczenie przerwać! 

Reasumując, ja, III pokolenie rodzinne, nie mając już szans na osobistą weryfikacje wojennych faktów u mojego pradziadka, postanowiłem rozpocząć dochodzenie u źródła od początku, poprzez otwarcie dostępnych teczek i akt wojennych w Ministerstwie Obrony Narodowej w Wielkiej Brytanii, gdzie przechowywane są depozyty Polskich żołnierzy z lat 1939-1948. Tak zaczęła się w skrócie moja podroż do przeszłości, która przerodziła się w wielka wyprawę, która trwa do dzisiaj 

Blog Pod100, który powstał oparty o wyniki mojej trzyletniej pracy detektywistycznej, jest oddaniem czci i honoru, dziś już ku pamięci Polskiej 1-szej Dywizji Pancernej pod dowództwem Generała Stanisława Maczka, a w niej i mojego pradziadka Jana Jaworskiego. 


Aby wiedzieć kim się jest i dokąd się zmierza, należy poznać swoją przeszłość…

Weterani Polskiej 1 Dywizji Pancernej
od lewej:
por.Alojzy Jedamski (1)
maj.Wacław Butowski (2)
ppłk.Janusz Gołuchowski (3)
kpt.Edmund Semrau (4)
maj.Marian Słowiński (5)

Holandia Oosterhout, październik 2018 [archiwum autora]


”Pod100” dedykuje mojemu pradziadkowi Janowi Jaworskiemu, którego nigdy nie miałem okazji poznać…
Autor – Tobiasz Siotor

© pod100.pl