UK

Kalendarium Jan Jaworski
Wielka Brytania


17 VIII 1942        Obóz rozdzielczy – zameldowanie w W.Brytanii przydzielony ewidencyjnie do K.U. Nr.1

Foto: Dokument wystawiany przez komisje uzupełnień, każdemu przybyłemu żołnierzowi do Wielkiej Brytanii. Jan Jaworski 23543/A.P. Liverpool, sierpni 1942. K.U.Nr.1 [archiwum autora]

22 VIII 1942        Przyjazd do portu Liverpool

28 VIII 1942        Przeniesiony do 1 Dywizji Pancernej w 1 Korpusie Polskim
                             (Rozkaz: 1 Korp. L.dz. 17728/I. 42)

                             Przydzielony do 10 Kompanii Warsztatowej (Rozkaz: 1DP/Nr.8/42)

Foto: kpr. Jan Jaworski w barwach 10 Kompanii Warsztatowej 1 Dywizji Pancernej, Szkocja 1942 r.
[archiwum autora]

                             Wydanie tymczasowego dowodu osobistego

Foto: Tymczasowy Dowód Osobisty, wydany w Anglii w Polskiej 1 Dywizji Pancernej, 10 Kompanii Warsztatowej 30 czerwca 1943 r. Podpis dowódcy kpt. F. Perepeczko [archiwum autora]

    1   III 1943       Ukończył kurs mechaników samochodowych i czołgowych w Szkocji Lanarkshire (10 Kompania Warsztatowa)

Foto: kpr. Jan Jaworski podczas szkolenia w kompanii warsztatowej, 1 Dywizji Pancernej w Szkocji, Airdrie, Lanarkshire 1942-1943 r.
[archiwum autora]

    1  XII 1943       10 Kompania Warsztatowa zmiana nazwy na Kompania Warsztatowa Brygady Strzelców

                             L3475 (Rozkaz: 1DP/Nr.59/43)

26 II – 1 III 1944  Złożył egzamin rzemieślniczy i uzyskał dodatkowy zawód cywilny: „Mistrz ślusarstwa samochodowego”
                             (Świadectw Nr.100 K.U. Nr.1 6384/44)


Kalendarium: Normandia / Niemcy

© pod100.pl