Hunting History


Hunting History #HH, to najnowszy projekt, poszukiwania śladów przeszłości, odkrywania tajemnic historii często zapomnianych i pozostawionych przez Naszych przodków. Jest to polowanie na zagadki poprzez odrywanie historii w terenie, archiwach oraz dokumentach z epoki, których ślady pozostawione są do dziś dzień.  

© pod100.pl

Czy echo zagadek z tamtych czasów da się usłyszeć i ożywić dzisiaj? Czy można przenieść się do świata XX wieku i uchylić rąbek tajemnicy, która pozostała zapomniana przez wiele dekad?  
Nowe metody badawcze oraz technologie XXI wieku, umożliwiają sprawne poszukiwania zdalnie i globalnie. Bez opuszczania domu, za pomocą sprawnych narzędzi odkryjmy razem świat, którego już nie ma

Wychodząc z powyższego założenia, starałem się odkryć miejsca oraz lokalizacje pozostawionych depozytów mojego pradziadka z okresu II Wojny Światowej. Przeważająca liczba zdjęć, miejsca w których zostały zrobione, listy do nieznanych osób, żołnierze występujący na licznych fotografiach z życia pradziadka w Wojsku Polskim na Zachodzie, pozostawała tajemnicą dla Naszej rodziny do końca jego życia.  W powojennej Polsce Ludowej, pradziadek nigdy nie wyjawił owej tajemnicy żyjąc w świadomości, że im mniej rodzina wie, tym jest bezpieczniejsza. 

Foto: Jan Jaworski (1) z prawej z kolegami z 10 kompanii warsztatowej w Bredzie, Holandii 1945.
Zdjęcie odkryte w trakcie polowania #HH [archiwum autora]

Rozpoczynając swoją podróż w czasie, miałem więcej pytań niż odpowiedzi. Ilość materiałów zgromadzonych przez lata badań pozwolił mi na chronologiczne udokumentowanie i przyporządkowanie owych tajemniczych depozytów po pradziadku. Tak się zaczęła moja praca detektywa, która trwa do dziś, a jej wyniki ścinają z nóg!

Zapraszam do podróży w przeszłość, przeszłość II Wojny Światowej oraz wyjątkowy ślad po moim pradziadku, który udało mi się odkryć i odszyfrować 75 lat od wydarzeń tamtych dni.  Będzie to Hunting History, polowanie na pancernym szlaku mojego pradziadka z Polskiej
1 Dywizji Pancernej. 

Wehikuł do przeszłości czas odpalić!
Na polowanie czas ruszyć… 

Wpisy na blogu

© pod100.pl