PSZnWsch. / USA


Kalendarium Jan Jaworski
PSZnWsch. / USA


30  III 1942           Armia Polska przeprowadzona przez morze Kaspijskie do Persji – Bandar Pahlawi (ob.Iran) [gen. Władysław Anders]

Foto: I – etap ewakuacji żołnierzy Wojska Polskiego z gen. Władysławem Andersem z ZSRR do Persji, marzec-kwiecień 1942. Przykład statku, którym ewakuowano się do Pahlawi w Persji [źródło: swoopingeagle.com by Jason Nellyer]

30  III 1942          Otrzymanie angielskiego munduru wojskowego (Persja)

30  III 1942          Wydanie tymczasowego dowodu osobistego, z kategorią zdrowia: A (Persja)

Foto: Karta imienna Jana Jaworskiego wystawiona na Śr. Wschodzie (Persja) – z ważną informacją, przydziału do Anglii [archiwum autora]

28 IV – 11 V         Pobyt na terenie Persji (ob.Iran) – Bandar Pahlawi, dalszy transport do Ahwaz w Persji

1942                      

Foto: Kwestionariusz z KU.1 w UK, z wpisanymi danymi o pobycie kpr. Jana Jaworskiego w poszczególnych krajach przed przybyciem do Anglii. [archiwum autora]

11 V 1942             Transport z Ahwaz do Palestyny (ob. Izrael) statkiem przez kanał Sueski (*statkiem: HMT Rohna)

Foto: HMT Rohna z British India SN Co., z dziennika Stefana Czwaniuka wynika, że Jan Jaworski mógł podróżować na tym statku do Suez, trasa: Bombay – Karachi – Aden – Suez w 1942 [źródło: Wikipedia]

20 V – 23 VI        Pobyt na terenie Palestyny (ob.Izrael) w Camp Hill 69, KU.3

1942                     Transport do Egiptu – port w Suez

22 V 1942            Wydanie tymczasowego dowodu osobistego Nr. 24726/668/11 D.P. (11 Dywizja Piechoty) na podroż do Anglii

Foto: Tymczasowy dowód osobisty Nr.24726 (z 11 Dywizji Piechoty) wydany kpr. Janowi Jaworskiemu przed wyjazdem do Anglii [archiwum autora]

1 VI 1942              Orzeczenie komisji uzupełnień K.U. Nr.3 – zdolny kat.A – Palestyna

                              Przydzielony do wojsk lotniczych – ze względu na służbę wojskową w wojskach lotniczych 11 Pułk Myśliwski w Lida                               specjalność: ślusarz w latach 1927/1928

Foto: Zeszyt Ewidencyjny K.U.3 z 11 Dywizji Piechoty – z przeznaczeniem i przydziałem Jana Jaworskiego do wojsk lotniczych w Anglii [archiwum autora]

23 VI – 21VII       Podroż statkiem RMS Queen Mary do USA, przez kanał Sueski – RPA- Brazylie – Fort Hamilton (US)

1942                     

Foto: RMS Queen Mary w Nowym Jorku, USA. Jan Jaworski przebył na nim szlak Port Suez (Egipt) –  kanał Suez – Durban (RPA) – Rio De Janeiro (Brazylia) – New York (USA) [źródło: Wikipedia]

26 VII 1942         Przybycie do Fort Hamilton w USA (garnizon wojskowy)

26 VII – 14 VIII   Pobyt na terenie USA  

1942                     Coney Island – Manhattan NYC.

Foto: kpr. Jan Jaworki i kpr. Stefan Czwaniuk na plaży Coney Island w USA. Podroż z Suez odbyli największym statkiem świata RMS Queen Mary [archiwum autora]

VIII 1942               Podroż z USA przez Kanadę do Wielkiej Brytanii – statkiem RMS Andes Trasa: przez port w Halifax

Foto: RMS Andes [źródło: internet]

Kalendarium: UK / Normandia / Niemcy

© pod100.pl