Depozytowy unboxing


Zapraszam na film, oficjalny unboxing depozytów historii Jana Jaworskiego. 

Będzie to pierwszy live stream na blogu Hunting History pokazujący, że ślady z przeszłości można badać, a co za tym idzie odnajdywać! Odnajdywać nie tylko w postaci dokumentów, fotografii czy listów, ale również nadanych odznaczeń i medali pod dowództwem brytyjskim. 


Słowem wstępu – przez wiele lat badań historii swojego przodka, bohatera blogu pod setką, zakładałem i błędnie szukałem odznaczeń z II Wojny Światowej.

Badania rodzinne, kwerendy w archiwach, poszukiwania depozytów przez Archiwum Akt Nowych (AAN) , Centralne Archiwum Wojskowe WBH (CAW) nie przyniosły pozytywnych rezultatów. Wielokrotnie rozczarowany nie mogłem zrozumieć, dlaczego tak wielu żołnierzy PSZnZ mimo przyznanych odznaczeń i pochwał nie otrzymało ich fizycznie. Wiele rodzin, zmarłych żołnierzy, do dzisiaj nie posiada pamiątek czy odznaczeń za służbę swoich krewnych w II Wojnie Światowej. Wiele świadków z tamtych lat twierdzi, że żołnierze obawiając się inwigilacji nigdy owych medali i odznaczeń nie odbierała, a niejednokrotnie wielu z nich zacierała ślad po ich otrzymaniu

Analizując historie żołnierzy z 1 PDPanc., gen. Stanisława Maczka, schemat utraconych, bądź zapomnianych depozytów i odznaczeń powtarza się bardzo licznie. Dotyczy to w większości żołnierzy, którzy zdecydowali się na powrót do Polski Ludowej w latach 1945-1947, gdy ich obowiązki w Wojsku Polskim na Obczyźnie dobiegły końca. Rodzinne wspomnienia, życiorysy i pamiętniki z tamtych lat, zazwyczaj nie dają jasnej odpowiedzi w tej kwestii.

Podobna historia, chaos w zeznaniach rodzinnych oraz brak wiedzy o medalach brytyjskich z II Wojny Światowej Jana Jaworskiego, towarzyszył moim badaniom przez wiele lat. Dopiero w 2018 roku, po uzyskaniu dostępu do Kart Ewidencyjnych mojego pradziadka mogłem założyć, że w kwestii nadania medali z II Wojny Światowej, teza rodzinna o ich braku się potwierdza. Wynika z tego, że mój pradziadek nie otrzymał fizycznie medali z Wielkiej Brytanii, a sam nigdy, po wojnie o nie nie zabiegał

Foto: Medale i odznaczenia z MoD pozyskane przez autora w 2021 r. [Foto: archiwum autora]

Pomimo upływu 77 lat od zakończenia działań wojennych, rodziny Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, mają możliwość i szanse na odzyskanie odznaczeń swoich krewnych. Zagubione lub nigdy nie odebrane w wyniku zawieruchy powojennego życia depozyty – świadectwa historii czekają na swoich spadkobierców do dziś. Zachęcam wszystkich, którzy dotarli do tego wpisu, aby podjęli próbę, pozyskania depozytów swoich krewnych. Są duże szanse, aby w podobny sposób jak mój, uzyskać pamiątki i odznaczenia wojenne po swoich bliskich, którzy walczyli za wolność Naszą i Waszą…

Bez wątpienia Nasi krewni byliby dumni z tak propagowanej historii ku ich czci na kartach historii XX wieku. 

Ps. W razie pytań, służę pomocą i radą w sprawach technicznych związanych z pozyskiwaniem dokumentów bądź odznaczeń z MOD. Aby, uzyskać dostęp do kart ewidencyjnych w MOD –  Ministerstwie Obrony Narodowej w Wielkiej Brytanii i tym samym rozpocząć proces pozyskiwania informacji i ewentualnych odznaczeń (brytyjskich) należy się kontaktować za pomocą e-mail: NOR-polishdiscoffice@mod.gov.uk lub pod linkiem: TU

© pod100.pl