Niemcy


Kalendarium Jan Jaworski
Okupacja B.A.O.R.


27 IV 1946         Przeniesiony pod kom. ewidencyjną do 1 Baonu Łączności  (Ldz. K.U.Nr.1 16642/46)

27 II – 4 III         Chory odszedł do P.S.O.
1947     

4 III 1947            Powrót po chorobie z P.S.O. do oddziału LAD [dca. – Henryk Kochański]

16 III – 25 III       Chory odszedł do P.S.O.

1947

12 V 1947            Przeniesiony do Ośr. Zapasowego Nr.4 Schüttorf – Niemcy (P.D.L.N Nr.2/47) [dca. Szwad. Dow. Łączności: W.Woronowicz]

15 V 1947            Ujęty ze stanu ewidencyjnego Ośr. Zapasowego Nr.4 (R.dz. Ośr. Zap. Nr.4 10/42)

Foto: Dokument plut. Jana Jaworskiego z Ośrodka Zapasowego Nr.4 Schuttof Niemcy maj 1947 r. [archiwum autora]

12 VI 1947          Awans na Ogniomistrza Tytularnego (odp. Sierżanta) (R.dz. 18/47)

Foto: Plut. Jan Jaworski przed awansem na stopień Sierżanta (wachmistrza) – ostatnie zdjęcie w PSZnZ
Niemcy maj 1947 r. [archiwum autora]

15 VI 1947          Przeniesiony do Ośr. Demobilizacyjnego Nr.2 – Quakenbruck Niemcy, skreślony ze stanu ewidencyjnego 1DP PSZ
                            (R.dz.19/47)

Foto: Dokument Sierz. Jana Jaworskiego z Ośrodka Demobilizacyjnego Nr. 2 Niemcy czerwiec 1947 r. [archiwum autora]

                            Zgłosił się w Ośr. Demobilizacyjnym Nr.2 celem repatriacji do Polski (Zal. Do R.O.D.2. Nr. 136/47)

23 VI 1947          Repatriowany do Polski – Ostatnim transportem Nr. 6 z Niemiec (Rozkaz: D-cy 1DP L.dz. 5408/Org./46 z dnia: 29 VII 1946 –                             Ośr.Demob. Nr.2 142/47)

Foto: Dokument znaleziony w 2023 r. Lista transportowa Nr.6 – 478 żołnierzy 1PDPanc., zdemobilizowanych i repatriowanych do Polski 21 czerwca 1947 r. Źródło: Archiwum w Berlinie – Zofia Wieczorek
Foto: Lista Transportowa Nr.6 – na której widnieje Wachmistrz Jan Jaworski (Nr. Ewidencyjny 23543) zdemobilizowany w Meppen 21 czerwca 1947 r. Lista zawiera dane 478 żołnierzy gen. S. Maczka, którzy zdecydowali się na ostateczny powrót do Polski. Źródło: Archiwum w Berlinie – Zofia Wieczorek

23 VI 1947          Przyjazd do Polski – zameldowanie w Państwowym Urzędzie Repatriacyjnym w punkcie przyjęcia w Szczecinie

Foto: Dokument Sierz. Jana Jaworskiego z Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Szczecinie, PRL czerwiec 1947 r. [archiwum autora]

Kalendarium: II RPZSRRPSZnW / UK / Normandia

© pod100.pl